1 item tagged "índice de resistencia"

  • Predicció de marques a partir de l'índex de resistència

    L'índex de resistència és un paràmetre que ens permitix calcular numèricament la pèrdua de velocitat que tenim a mesura que s'augmenta la distància. Així, tenint en compte la nostra velocitat aeròbica màxima (VAM) i la marca en qualsevol distància (hem d'atendre a que ha de ser per pla, aspectes climàtics estàndard...), podrem calcular el nostre índex. Sabem  que dos corredors amb la mateixa VAM, poden tindre una marca molt diferent en una cursa, i uns dels factors que ho expliquen, entre d'altres, és l'índex de resistència. Quan més reduït siga aquest (el valor negatiu), significarà que tenim millor índex i que, per tant, som esportistes que se'ns dóna bé les distàncies de fons. Si aquest índex és elevat, significa que ens falta entrenament (generalment volum) o bé que som esportistes que se'ns dóna millor les distàncies més curtes. Hem de saber quin és l'índex de resistència individual en cada prova per a poder interpretar les dades, així com també per a poder predir marques. Per a tindre una referència, els esportistes d'èlit solen estar sobre -3, el corredor popular al voltant del -6 i el -7 i aquell que s'inicia entre -10 i el -12. Deixem baix un exemple de dades d'un esportista d'un bon nivell amateur.

EasyTagCloud v2.8

Facebook

Newsletter